POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku, Ritrama S.p.A. przestrzega polityki prywatności naszych Użytkowników. Podane przez Użytkownika, za pomocą Strony, dane będą przetwarzane z zachowaniem maksymalnej ostrożności, przy zastosowaniu wszelkich narzędzi mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony poufności danych. Pragniemy powiadomić Pana/Panią, iż "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych" (w dalszej części tekstu zwany "RODO") przewiduje ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych o charakterze osobistym jako podstawowe prawo. W myśl art. 13 RODO, w związku z powyższym informujemy Pana/Panią, iż:

A. KATEGORIE DANYCH:
przedmiotem przetwarzania mogą być Pana/Pani dane osobowe, takie jak:

a. Dane zgromadzone w sposób automatyczny. Systemy informatyczne i aplikacje mające na celu zapewnienie funkcjonowania niniejszej witryny, wykrywają, w trakcie ich zwykłego działania, niektóre dane (których przesłanie jest wpisane w używanie internetowych protokołów komunikacyjnych) potencjalnie związane z możliwymi do zidentyfikowania użytkownikami. Pośród zgromadzonych danych znajdują się adresy IP oraz nazwy domen komputerowych, stosowanych przez użytkowników, którzy logują się na stronę, adresy o nazwie URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, metoda wykorzystywana przy wystosowaniu żądania do serwera, rozmiar otrzymanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi od serwera (pomyślnie, błąd, itd.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarka i otoczenie informatyczne stosowane przez użytkownika, nazwa dostawcy usługi internetowej (ISP), data i godzina odwiedzin, strona internetowa pochodzenia użytkownika (referral) oraz wyjścia.

b. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika. Dobrowolne i wyraźne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w różnych kanałach dostępu na tej stronie nie oznacza żądania zgody, natomiast powoduje nabycie adresu i danych nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na pytania, a także innych ewentualnych podanych w korespondencji danych osobowych. Dane te uznawane są za podane dobrowolnie przez użytkownika w chwili żądania wyświadczenia usługi. Wpisanie komentarza lub jakiejkolwiek innej informacji oznacza, iż użytkownik akceptuje wyraźnie politykę prywatności, a w szczególności wyraża zgodę na przesłanie zawartej treści również do osób trzecich. Na odwrót, specjalne informacje podsumowujące zostaną podane lub wyświetlone na stronach witryny w przypadku szczególnych usług na żądanie (formularz). W związku z powyższym użytkownik powinien udzielić wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych podanych w owych formularzach w celu wysłania żądania.

c. Cookies. Strona nie korzysta/korzysta z cookie. Zgromadzone dzięki cookie dane mogą służyć do uzyskania dostępu do części witryny lub w celach statystycznych bądź aby w przyszłości zwiększyć komfort przeglądania i ulepszyć korzystanie z portalu, poprzez próbę dokonania oceny zachowania użytkowników i dostosowanie oferowanych treści do ich preferencji. Dodatkowe informacje dostępne są we właściwej polityce cookie.

d. Plug-in. Strona nie włącza/włącza również wtyczkę plugin oraz przyciski do social network w celu umożliwienia łatwego dzielenia się treścią na waszych ulubionych portalach społecznościowych. Owe wtyczki zostały zaprogramowane w sposób uniemożliwiający ustawianie cookies przy wchodzeniu na stronę w celu ochrony prywatności użytkowników. Ewentualnie cookies zostają ustawione, zgodnie z ustaleniami portali społecznościowych, jedynie w sytuacji gdy użytkownik dobrowolnie stosuje wtyczkę plug-in. Należy wziąć pod uwagę, iż jeżeli użytkownik jest zalogowany na portalu społecznościowym, oznacza to, iż wyraził zgodę na używanie cookie przesłanych za pomocą tej strony w chwili dokonania subskrypcji na owym portalu społecznościowym. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji uzyskanych za pomocą plug in regulowane jest przez odpowiednią polityką prywatności portalu społecznościowego, która powinna stanowić punkt odniesienia.

B. ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA:
Administratorem przetwarzania jest Ritrama S.p.A. Via Senatore Simonetta, 24 20867 Caponago (MB) Numer Płatnika VAT 01676140153, dostępna pod numerem telefonu 02/9554591

C. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH:
Będące w posiadaniu Administratora dane osobowe gromadzone są bezpośrednio u osoby, której one dotyczą.

D. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i mają następującą podstawę prawną:

1. Dla danych zgromadzonych w sposób automatyczny, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, zaś celem jest zwiększenie komfortu przeglądania internetu.

2. Dla danych podanych dobrowolnie przez użytkownika, podstawą prawną jest zgoda oraz, w przypadku wysłania wiadomości mailowej na nasze adresy, celem jest możliwość przesyłania odpowiedzi na konkretne żądania wystosowane przez użytkownika; dla formularzy cel został w skazany we właściwej informacji.

3. Dla cookies i wtyczek plug-in: porównaj odpowiednią politykę cookie.

E. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod następującym adresem email ritramaspa@segnalazionidpo.it

F. ODBIORCY DANYCH:
W zakresie związanym ze wskazanymi celami przetwarzania, Pani/Pana dane będą mogły zostać ujawnione partnerom, spółkom doradczym, prywatnym firmom, zewnętrznym dostawcom usług technicznych, hosting provider, spółkom informatycznym, agencjom komunikacji…

G. PRZENOSZENIE DANYCH DO INNEGO KRAJU:
Nie przewiduje się przenoszenia Państwa danych do krajów trzecich/Niniejsza strona może dzielić niektóre zgromadzone dane z usługami zlokalizowanymi poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności za pomocą wtyczek na portalach społecznościowych i usługi Google Analytics. Przenoszenie jest upoważnione i ściśle regulowane przez art. 45, ustęp 1 Rozporządzenia WE 2016/679, w związku z czym nie ma konieczności udzielania specjalnych upoważnień.

H. OKRES PRZECHOWYWANIA:
Na podstawie zasady ograniczenia przechowywania (art. 5 RODO), okresowo przeprowadzana jest kontrola przestarzałości danych przechowywanych w związku z celami, do których zostały zgromadzone. W szczególności:

a) Dane zgromadzone w sposób automatyczny przetwarzane są, przez okres ściśle niezbędny, jedynie w celu pozyskania informacji statystycznych na temat korzystania ze strony oraz aby sprawdzić jej poprawne działanie, również w celach bezpieczeństwa lub w oparciu o upływy terminów zgodnie z przepisami prawa.

b) Dane podane dobrowolnie przez użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w których te dane są przetwarzane lub w oparciu o terminy przewidziane przez przepisy prawa.

I. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie, dochodząc tych i innych przewidzianych przez RODO praw poprzez zwykłe przesłanie komunikacji Administratorowi. Osoba, której te dane dotyczą, może wnieść skargę również do organu nadzorczego.

J. OBOWIĄZEK LUB BRAK ZGODY:
W trakcie przeglądania naszej witryny, odnośnie punktów D.1 i D.2 przytoczonych wyżej celów, należy obowiązkowo podać swoje dane w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usługi. Natomiast odnośnie punktów D.3 wyrażenie zgody na podanie danych jest dobrowolne i nie będzie miało żadnego wpływu na świadczenie usługi.

K. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:
Dostarczone przez Państwa dane osobowe będą stanowić przedmiot czynności przetwarzania zgodnie z przytoczonymi przepisami prawnymi oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy, na którym opiera się działalność Administratora. Dane będą przetwarzane zarówno za pomocą systemów informatycznych, jak i wszelkiego rodzaju odpowiednich nośników papierowych, zgodnie z właściwymi środkami bezpieczeństwa w myśl art. 5 par. 1 lit. F RODO.

L. UWAGI KOŃCOWE I METODY AKTUALIZACJI:
Polityka prywatności odnosi się jedynie dla niniejszej witryny i nie ma zastosowania wobec innych portali ewentualnie odwiedzanych przez użytkownika poprzez kliknięcie w zawarte na tej stronie linki. Polityka prywatności może ulec zmianom na skutek wprowadzenia nowych właściwych przepisów. W związku z powyższym użytkownik proszony jest o okresowe sprawdzanie niniejszej strony, aby posiadać zawsze aktualne informacje na temat najnowszych przepisów prawnych. W każdej chwili istnieje możliwość zażądania od Administratora przetwarzania poprzednich wersji niniejszej polityki prywatności.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się