Politica Prywatności

Ritrama S.p.A. (dalej „Ritrama”) uznaje prawo do prywatności za fundamentalną wartość w swojej organizacji, a także szanuje i stosuje odpowiednie prawa ochrony prywatności i danych wynikające z rozporządzenia UE 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”).

Niniejszy dokument przedstawia sposoby, w jakie Ritrama zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe uzyskane za pośrednictwem jej witryny internetowej, www.ritrama.com.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się jedynie do witryny internetowej firmy Ritrama i nie dotyczy witryn stron trzecich, do których mogą prowadzić zawarte w niej łącza.

Typy przetwarzanych danych

Ritrama może uzyskiwać dane osobowe od użytkowników za pośrednictwem swojej witryny internetowej na następujące sposoby:

  1. Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu zażądania informacji od firmy Ritrama: użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane firmie Ritrama, wypełniając formularz w witrynie internetowej. Dane podawane przez użytkownika, to: nazwisko, imię, firma, lokalizacja, miejscowość, kraj, adres e-mail, telefon, sektor biznesowy, szczegółowe zapytanie. Ritrama używa danych podanych przez użytkownika w celu obsługi powiązanych z nimi zapytań;
  2. Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera: użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane w celu subskrybowania newslettera. Dane uzyskiwane przez firmę Ritrama w celu świadczenia tej usługi, to: adres e-mail, nazwisko, imię, firma, kraj. Ritrama używa danych podanych przez użytkownika w celu zarejestrowania go na liście mailingowej newslettera;
  3. Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu składania podań o pracę: użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane firmie Ritrama, aby przesłać swoje podanie i życiorys. Dane uzyskiwane przez firmę Ritrama w przypadku dobrowolnego składania podań, to: nazwisko, imię, firma, miejscowość, kraj, telefon, adres e-mail, zdjęcie, obszar zainteresowań, wykształcenie, ostatnie doświadczenia zawodowe i życiorys kandydata. Ritrama używa danych podanych przez użytkownika w celu oceny profilu kandydata na wolne stanowiska pracy w firmie;

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za dane osobowe stron trzecich opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem witryny internetowej i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając administratora z wszelkiej odpowiedzialności prawnej wobec stron trzecich.

Cel przetwarzania

Ritrama przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikowi żądanych informacji i/lub usług za pośrednictwem witryny internetowej, oceny podania o pracę wysłanego dobrowolnie przez użytkownika oraz skontaktowania się z użytkownikiem.

Cechy przetwarzania

Podanie żądanych danych jest opcjonalne, wskutek nieudzielenia ich Ritrama nie może zapewnić użytkownikowi żądanych usług i/lub informacji.

Wszelkie przekazanie danych osobowych użytkownika firmom z grupy Ritrama w krajach europejskich i pozaeuropejskich jest możliwe jedynie w celu spełnienia zobowiązań firmy Ritrama wobec użytkownika lub podporządkowania się obowiązkom prawnym. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się we Włoszech lub za granicą, w innych krajach europejskich lub pozaeuropejskich, gwarantujących „odpowiedni” stopień ochrony. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. Wszelkie dane dobrowolnie podane przez użytkownika w ramach zgłoszenia do pracy w firmie Ritrama będą przechowywane nie dłużej niż do ostatecznej decyzji o nieprzyjęciu do pracy lub niepodjęciu współpracy.

W niektórych przypadkach administrator może wyznaczyć podmioty przetwarzające i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie. Są to kategorie podmiotów uczestniczące w organizacji witryny (personel administracyjny, handlowy, marketingowy i prawniczy oraz administratorzy systemów), które mogą mieć dostęp do danych.

Zatrzymywanie danych osobowych

W granicach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności i zgodnie z postanowieniami kodeksu. Administrator danych zatrzymuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny internetowej przez czas niezbędny do zapewniania usług i/lub informacji żądanych przez użytkownika. Dane dobrowolnie podane przez użytkownika w ramach zgłoszenia do pracy w firmie Ritrama będą przechowywane nie dłużej niż do ostatecznej decyzji o nieprzyjęciu do pracy lub niepodjęciu współpracy.

Zgoda użytkownika

Używając witryny internetowej firmy Ritrama i udzielając firmie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z procedurami wskazanymi w witrynie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, używanie i przekazywanie dotyczących go danych osobowych w granicach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwienia się przetwarzaniu. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych (www.garanteprivacy.it), oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili.

Administrator danych

Administratorem danych jest: Ritrama S.p.A., z siedzibą w Caponago (MB), via Senatore Simonetta no. 24.

W przypadku egzekwowania praw żądania muszą zostać wysłane zgodnie z następującymi procedurami:

– pocztą elektroniczną na adres: info@ritrama.com;
– faksem na numer: +39 02 955 459.01; lub
– pocztą na adres Ritrama S.p.A., via Senatore Simonetta no. 24, Caponago (MB).

Dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia można uzyskać pod numerem +39 02 955 459.1.

Dane inspektora ochrony danych (IOD)

Prawne miejsce zamieszkania: Via Senatore Simonetta 24, 20864 Caponago (MB)

Telefon: 031-6872783

Adres e-mail: ritramaspa@segnalazionidpo.it

Pliki cookie

Pliki cookie to małe ilości informacji, wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki w celu zachowania odniesienia do przeglądarki użytkownika podczas przechodzenia ze strony na stronę w witrynie. Ritrama stosuje jedynie pliki cookie sesji, nie zawierające danych osobowych. Szczegółowe informacje zawierają zasady stosowania plików cookie, dostępne w witrynie internetowej www.ritrama.com.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez zakomunikowanie ich użytkownikom na tej stronie witryny. Należy sprawdzać tę stronę, u jej dołu wskazana jest data ostatniej modyfikacji. W przypadku modyfikacji niniejszej Polityki prywatności zmiany będą stosowane do danych osobowych zbieranych po opublikowaniu informacji lub innej aktualizacji Polityki Prywatności w witrynie internetowej firmy Ritrama.

Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i używania danych osobowych przez firmę Ritrama użytkownik może skontaktować się z firmą Ritrama telefonicznie pod numerem +39 02 955 459.1 lub pocztą elektroniczną, pisząc na adres info@ritrama.com.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się