Nota prawna - wyłączenie odpowiedzialności

Przed przejściem do witryny internetowej firmy Ritrama należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy Ritrama i używając jej, akceptujesz poniższy regulamin.


Ta witryna została przygotowana w dobrej wierze w celu zapewniania ogólnych informacji o grupie Ritrama. Zawartość tej witryny internetowej jest własnością grupy Ritrama. Cały materiał, z tekstem, obrazami i elementami audiowizualnymi włącznie, jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie treści bez uprzedniej pisemnej zgody Ritrama S.p.A. jest zabronione. Można natomiast przechowywać na komputerze i drukować kopie materiałów z tej witryny do własnego, niekomercyjnego użytku.


Informacji podawanych w tej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem nie należy używać jako zastępstwa dla dowolnej postaci porady. Decyzje oparte na tych informacjach podejmowane są na własną odpowiedzialność i ryzyko. Treści należy używać w sposób nie nienaruszający reputacji grupy Ritrama. Informacji podawanych w witrynie internetowej nie wolno modyfikować bez jednoznacznej, pisemnej zgody Ritrama S.p.A.


Dokumentacja firmy Ritrama może zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Ritrama może wprowadzać zmiany i uzupełnienia. Ritrama zastrzega sobie prawo do zmiany treści stron lub cofnięcia dostępu do nich w dowolnej chwili. Ritrama nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji w materiałach stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pomocą łączy w witrynie internetowej firmy Ritrama.


Ritrama nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne szkody bezpośrednie, następcze, przypadkowe, wtórne lub specjalne ani utracone korzyści, wynikłe zarówno z użycia, jak i niemożności użycia tej witryny internetowej. Informacji tych nie należy używać do żadnych formalnych analiz ani oszacowań.


Ritrama może w każdej chwili i bez powiadomienia zmienić te informacje w witrynie internetowej lub wspomniane produkty.


Dostępność produktów opisanych w tej witrynie oraz ich opisy mogą różnić się w różnych krajach. Szczegółowe informacje o produktach można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Ritrama.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się