OGÓLNE PRAWNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W myśl europejskiego prawa w sprawie bezpieczeństwa danych (art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Ritrama S.p.A zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z zasadami rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości oraz ochrony poufności. W związku z powyższym Użytkownik zostaje poinformowany, iż:

A. KATEGORIE DANYCH:
przedmiotem przetwarzania danych mogą być jego dane osobowe, z czego dane identyfikacyjne, osobowe i dane kontaktowe.

B. ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA:
Administratorem przetwarzania jest Ritrama S.p.A. Via Senatore Simonetta, 24 20867 Caponago (MB) Numer Płatnika VAT 01676140153, dostępna pod numerem telefonu 02/9554591

C. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH:
Będące w posiadaniu Administratora dane osobowe gromadzone są bezpośrednio przez osobę, której te dane dotyczą.

D. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod następującym adresem email ritramaspa@segnalazionidpo.it

E. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Przetwarzanie Państwa danych, zbieranych i archiwizowanych w związku z wypełnianiem niniejszego formularza odbywa się na podstawie wyrażonej zgody i dokonywane jest w następujących celach:


Opracowywanie danych związanych z kandydaturą spontaniczną lub kandydaturą na wolne stanowisko, widoczne na stronie.


F. ODBIORCY DANYCH:
W ramach wskazanych celów przetwarzania, Państwa dane będą mogły zostać ujawnione partnerom, spółkom, doradczym, prywatnym firmom, wyznaczonym przez Administratora Przetwarzania Inspektorom. Państwa dane nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

G. PRZENOSZENIE DANYCH ZA GRANICĘ:
Nie przewiduje się przenoszenia Państwa danych do krajów trzecich/Niniejsza strona może dzielić niektóre zgromadzone dane z usługami zlokalizowanymi poza obszarem Unii Europejskiej.

H. OKRES PRZECHOWYWANIA:
Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których te dane są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania, art. 5 RODO) lub na podstawie terminów przewidzianych w przepisach prawnych. Kontrola przestarzałości danych przechowywanych w związku z celami, w których zostały zebrane, przeprowadzana jest okresowo.

I. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie, dochodząc tych i innych przewidzianych przez RODO praw poprzez zwykłe przesłanie komunikacji Administratorowi. Osoba, której te dane dotyczą, może wnieść skargę również do organu nadzorczego.

J. OBOWIĄZEK LUB BRAK ZGODY:
Informujemy Państwa, iż w niektóre pola są nieobowiązkowe, natomiast inne (oznaczone gwiazdką) są obowiązkowe i ewentualne niepodanie danych skutkuje niewykonaniem żądanej usługi.

K. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:
Dostarczone przez Państwa dane osobowe będą stanowić przedmiot czynności przetwarzania zgodnie z przytoczonymi przepisami prawnymi oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy, na którym opiera się działalność Administratora. Dane będą przetwarzane zarówno za pomocą systemów informatycznych, jak i wszelkich odpowiednich nośników papierowych, zgodnie z właściwymi środkami bezpieczeństwa w myśl RODO.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się