Zrównoważony Rozwój

Grupa Ritrama jest silnie zaangażowana w rozwój kompleksowej polityki środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonych innowacji technologicznych w zakresie rozwiązań oferowanych klientom, wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, ochrony środowiska i zarządzania relacjami ze społecznościami, w których działa grupa, a także w zakresie bezpieczeństwa pracy i rozwoju personelu.
Ritrama od dawna dba o RÓWNOWAGĘ MIĘDZY INTERESAMI FIRMY I CZYNNIKAMI EKONOMICZNYMI, ŚRODOWISKOWYMI I SPOŁECZNYMI.
Zgodnie z tymi kryteriami, firma skoncentrowała swoje wysiłki na wdrażaniu metod operacyjnych, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi dzięki specjalnie dedykowanym projektom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA:

• FSC® (FSC-C106281) Chain of Custody - Grupa Ritrama od wielu lat wspiera zasady odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi FSC® i uważa, że takie podejście przyczynia się do ochrony środowiska, społeczeństwa i gospodarki.
• REACH - Regulacja, ocena, udzielanie zezwoleń i restrykcje w zakresie chemikaliów. Od momentu wprowadzenia tego rozporządzenia Grupa Ritrama aktywnie i pozytywnie uczestniczy w wypełnianiu jego wymogów.
Ritrama is strongly committed to the protection of the environment.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Ritrama uważa ochronę środowiska za zasadniczą część zrównoważonego rozwoju w realizacji swoich projektów przemysłowych i zobowiązuje się do włączenia tego celu do swoich działań w całym cyklu życia swoich obiektów i we wszystkich kontekstach, w których prowadzi działalność:
• ISO 14001:2001 System zarządzania środowiskiem;
• SYSTEM FOTOWOLTANICZNY I SOLARNY do ogrzewania wody i ogrzewania podłogowego;
• SYSTEM ODZYSKU ZE SPALIN, specjalnie zaprojektowany do skutecznego odzysku lotnych rozpuszczalników w celu utrzymania emisji zanieczyszczeń poniżej limitów prawnych.
• PIECE DO UTYLIZOWANIA ODPADÓW z procesem spalania w wysokiej temperaturze w celu uzyskania czystej energii.
Ritrama implements manufacturing policies to safeguard people’s safety.

LUDZIE I BEZPIECZEŃSTWO:

• BS OHSAS 18001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Przestrzeganie włoskich przepisów dotyczących "ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ PODMIOTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZESTĘPCZĄ" zawartych w Dekrecie Ustawodawczym 231/2001: osoby prawne, w tym korporacje, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności w związku z niektórymi przestępstwami popełnionymi lub usiłowanymi w interesie lub na rzecz firmy. Grupa Ritrama przyjęła modele organizacyjne, zarządcze i kontrolne mające na celu zapobieganie tym przestępstwom.

KODEKS ETYCZNY

Kodeks Etyczny Ritramy jasno określa wartości i zasady, które kierują działaniami firmy - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Gwarantuje on, że wszystkie działania biznesowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w poszanowaniu dla uczciwej konkurencji, jak najwyższej rzetelności, integralności i dobrej wiary oraz zgodnie z interesami wszystkich zaangażowanych stron.

Czytaj więcej
Ritrama has a Code of Ethics that defines norms, behaviour standards and values among workers.
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się