COOKIES

CZYM SĄ COOKIES?
Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, przesyłanymi przez stronę na komputer użytkownika (zazwyczaj na przeglądarkę), na której zostają zapisywane, po czym ponownie przesyłane na stronę przy kolejnych odwiedzinach przez tego samego użytkownika. Cookie nie może przywoływać z dysku twardego żadnych innych danych użytkownika, ani przesyłać wirusów informatycznych bądź nabywać adresów mailowych. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki internetowej użytkownika. Niektóre funkcje cookies mogą zostać powierzone innym technologiom. W niniejszym dokumencie termin "cookie" odnosi się zarówno do właściwych cookie, jak i podobnych technologii.

Dzięki cookies możliwe jest rejestrowanie informacji dotyczących Państwa preferencji, takich jak odwiedzane strony lub pobieranie plików z naszej strony bądź inne czynności dokonywane w trakcie oglądania naszej strony.


COOKIE WEWNĘTRZNE LUB ZEWNĘTRZNE
Cookies mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne, przy czym za "wewnętrzne" uważa się cookies utworzone przez Administratora danej strony, natomiast za „zewnętrzne" uważa się cookies utworzone przez osoby trzecie w stosunku do tej strony.


CHARAKTER COOKIE
Odnośnie charakteru cookie, istnieje wiele rodzajów:

Cookie techniczne Cookie techniczne stosowane jedynie w celu "przesłania komunikacji na elektroniczną sieć komunikacji, lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy usługi spółki informacyjnej, do którego abonent lub użytkownik zwrócił się z wyraźną prośbą o wyświadczenie tejże usługi" (por. art.122, ust. 1 Kodu).

Nie są wykorzystywane do dalszych celów i zazwyczaj zostają zainstalowane bezpośrednio przez administratora lub osobę zarządzającą witryną internetową. Można je podzielić na:

- cookies nawigacyjne lub sesyjne, które gwarantują poprawną nawigację i korzystanie z witryny (umożliwiając np. dokonania zakupu lub autentykacji w celu uzyskania dostępu do stref zastrzeżonych); w istocie są one niezbędne do prawidłowego działania strony;

- cookies analityczne, podobne do cookies technicznych, jeżeli wykorzystywane są bezpośrednio przez osobę zarządzającą stroną do zebrania informacji, w formie grupowej, na temat liczby użytkowników oraz w jaki sposób odwiedzają oni daną stronę, w celu ulepszenia funkcjonowania strony;

- cookies funkcjonalne, które umożliwiają użytkownikowi nawigację w oparciu o serię wybranych kryteriów (na przykład język, produkty wybrane w celu dokonania zakupu) w celu ulepszenia wyświadczanej mu usługi. Do instalacji tychże cookies nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkowników (dodatkowe informacje znajdują się w paragrafie Zarządzanie cookie, w dolnej części).

Cookies profilujące Cookies profilujące mają na celu utworzenie profili dotyczących użytkownika oraz wykorzystywane są do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnych z preferencjami okazanymi przez niego podczas korzystania z internetu.

Do wykorzystywania cookies profilujących potrzeba jest zgoda osoby, której one dotyczą. Zgodnie z zarządzeniem nr 229 z dnia 8 maja 2014 roku użytkownik powinien wyrazić lub nie wyrazić zgody na instalację cookies profilujących, jeżeli takowe istnieją.

W przypadku cookies zewnętrznych stronie nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad poszczególnymi cookies i nie może ich kontrolować (ani bezpośrednio instalować lub usuwać). W każdym wypadku możesz zarządzać swoimi cookies za pomocą ustawień przeglądarki (postępuj zgodnie z podanymi w dalszej części instrukcjami), lub stron wskazanych w sekcji "Zarządzanie cookie".

W związku z powyższym użytkownik proszony jest o sprawdzenie na wskazanej poniżej stronie podmiotu zewnętrznego.


Poniżej podany jest wykaz cookies obecnych na stronie:

Nazwa cookie

Cele

Podmiot wewnętrzny lub zewnętrzny

Odniesienie witryny

CONSENT

Śledzenie Analytics

Podmioty zewnętrzne

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

_ga

Śledzenie Analytics

Podmioty zewnętrzne

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

_ga

Śledzenie Analytics

Podmioty zewnętrzne

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

_gat

Śledzenie Analytics

Podmioty zewnętrzne

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

_gid

Śledzenie Analytics

Podmioty zewnętrzne

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

cookie_agree

Zgoda na wykorzystywanie cookies

Techniczne

Ritrama.com

lang

Wybór języka

Techniczne

Ritrama.com


CZAS TRWANIA COOKIES
Czas trwania cookies zależy od upływu terminu (lub konkretnej czynności np. zamknięcie przeglądarki) ustawionej w chwili instalacji. Cookies mogą być:

• tymczasowe lub sesyjne (session cookie): służą do przechowywania tymczasowych informacji, umożliwiają połączenie wykonywanych podczas określonej sesji czynności. Po zamknięciu przeglądarki zostają usunięte z komputera;

• stałe (persistent cookie): służą do przechowywania informacji takich jak np. nazwa i hasło dostępu, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać ich gdy ponownie odwiedza daną stronę. Pozostają w pamięci komputera również po zamknięciu przeglądarki.

Tzw. cookie sesyjne, po wyłączeniu niniejszej witryny, zostają usuwane. Używane dla niniejszej strony systemy informatyczne wykorzystują cookie tymczasowe i cookie stałe. Dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów i w każdym wypadku do czasu ewentualnego sprzeciwu, ze strony osoby, której one dotyczą, na wysyłanie oraz chęci rezygnacji z otrzymywania okresowego newslettera, w sposób podany w tym celu do dyspozycji użytkownika.


ZARZĄDZANIE COOKIE
Możesz dokonać dezaktywacji obecnych na witrynach internetowych cookies, poprzez pobranie określonych oprogramowań, takich jak Ghostery (www.ghostery.com) do twojej przeglądarki oraz wyłączając korzystanie z poszczególnych cookies. Możesz też aktywować tryb "nawigacji anonimowej" - jest to funkcja, która pozwala na przeglądanie bez pozostawiania w przeglądarce jakichkolwiek śladów po danych nawigacji. Funkcja ta zezwala jedynie na nieprzechowywanie danych nawigacyjnych w przeglądarce.

Alternatywnie możesz wyłączyć/usunąć cookies wchodząc do panelu konfiguracji w twojej przeglądarce.


AKCEPTACJA I ODMOWA COOKIE
Przeglądanie niniejszej strony, zamknięcie paska informacyjnego lub kliknięcie w jakąkolwiek część strony bądź przewijanie jej w celu ukazania dalszej treści, oznacza akceptację Politykę Cookies. W następstwie zostaną ustawione i gromadzone pliki cookie. W przypadku braku akceptacji cookie, poprzez opuszczenie strony, ewentualne zarejestrowane wcześniej lokalnie w Państwa przeglądarce pliki cookies pozostaną tam jednak, nie będą więcej odczytywane, ani przez nas wykorzystywane do kolejnej i ewentualnej akceptacji Polityki. W każdej chwili będą mieli Państwo możliwość usunięcia owych cookie za pomocą wspomnianych powyżej metod.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się